مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آترین ستاره کیش
  مسئول دفتر/ مسئول امور قراردادها

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1393
  قرارداد نصب ژنراتور کاترپیلار در سکوی رشادت
  مسئول قرارداد و اجرا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com