مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مشاوره
  گرایش مشاوره تحصيلي /دانشگاه آزاد كرج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه اموزشي ازاد دخترانه بينش
  مسئول دفتر/ مسئول اموزشگاه

دانش تخصصی

 • تسلط كامل به كامپيوتر و داراي مدرك ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL & sakht afzar

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط كامل به كامپيوتر و داراي مدرك ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL & sakht afzar
https://.com