مختصری از من

عاشق نظم و انظباط و برخورد احترام آمیز متقابل.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه بیرجند و چالوس / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت مجری کاسپین سازه رئوف
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست و مسئول فاز

  توضیحات: سرپرست و مسئول فاز پروژه 390 واحدی تعاونی مسکن کارکنان نور برق ساری واقع در شهر کلاردشت به مدت یک سال.

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  دفتر فنی و مهندسی اشل
  مهندسی عمران/ معماری/ کارمند

پروژه ها

 • 1394
  کارگاه 390 واحدی مسکن کارکنان نور برق ساری
  سرپرست و مسئول فاز

  توضیحات: سرپرست و مسئول فاز در کارگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دوچرخه سواری.تنیس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 و ICDL 2

ابزار و نرم افزار

 • َAUTOCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , ICDL 2
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , ICDL 2
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , ICDL 2
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , ICDL 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 و ICDL 2
https://.com