مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  دیپلم کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت صبا شیر غرب
  راننده پخش
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت بافت آزادی
  خط تولید و ترابری
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت آی سودا
  خط تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com