مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
  گرایش تکنولوژی مواد /دانشگاه دامغان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت مدلینک
  بازاریابی و فروش/ مدیکال رپ

  توضیحات: راه اندازی بیمارستان ها
  افزایش میزان فروش نسبت به دوره مشابه
  انجام فعالیت های گروهی
  فعالیت های علمی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ماردین
  بازاریابی و فروش/ مدیر منطقه

  توضیحات: تاسیس شعب ونظارت بر آنها
  اخذ نمایندگی
  برنامه ریزی برای واحد ها و نیروهای تحت سرپرستی
  برگزاری جلسات آموزشی کالایی و مارکتینگ
  توانایی انجام فعالیت های کاری تحت فشار

https://.com