مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مهندس شهرسازي
  گرایش طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي /دانشگاه آزاد واحد قزوين / معدل 17.29

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  اداره كل راه و شهرسازي استان يزد
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس GIS

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شهرسازی و GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شهرسازی و GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com