مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com