مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
  گرایش سیاست و توسعه کشاورزی /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 16.53
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
  گرایش اقتصاد کشاورزی /دانشگاه پیام نور منجیل / معدل 14.24

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله با عنوان « بررسی وضعیت ترجیحات مصرف کنندگان گوشت قرمز در مناطق شهری گیلان با استفاده از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده» پذیرفته شده در فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
 • 1392
  مقاله با عنوان « بررسی تاثیر متغیرهای سیاستی بر تولید برنج در ایران» ارائه شفاهی در اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه مقاله با عنوان « بررسی اثر سیاستهای حمایتی بر عرضه داخلی برنج در ایران» ارائه شفاهی در اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجام پایان نامه ارشد با این نرم افزار و تسلط خوبی بر این نرم افزار دارم
 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از دانشگاه گیلان
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقاله نویسی isi از دانشگاه گیلان
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجام امور پژوهشی ام با این نرم افزار
 • STATA
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: msrt
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجام پایان نامه ارشد با این نرم افزار و تسلط خوبی بر این نرم افزار دارم
 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از دانشگاه گیلان
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقاله نویسی isi از دانشگاه گیلان
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجام امور پژوهشی ام با این نرم افزار
 • STATA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com