مختصری از من

تسلط بر کامپیوتر
تسلط بر اینترنت
تسلط بر کار فروش و دارای سابقه بازاریابی

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه زاگرس کرمانشاه / معدل 15
https://.com