مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد حقوق خصوصي
  /دانشگاه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی حقوق قضايي
  /دانشگاه دانشگاه علامه طباطبايي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com