مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت عملکرد /دانشگاه واحد علوم تحقیقات

دانش تخصصی

 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 2012

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با MSP
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 2012
https://.com