مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
https://.com