مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری عمران
  گرایش حمل و نقل /دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات / معدل 16.32
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 14.12

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی

  توضیحات: انجام خدمت سربازی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت آسفالت شهریار
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت آسفالت شهریار
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در 15 امین کنفرانس حمل و نقل و ثبت مقاله در زمینه ایمنی
 • 1393
  شرکت در 14 امین کنفرانس حمل و نقل و ثبت مقاله در زمینه ایمنی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نظارت از سازمان نظام مهندسی
 • مهندسی عمران - نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی حمل و نقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - راه سازی و روسازی راه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نظارت از سازمان نظام مهندسی
 • مهندسی عمران - نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی حمل و نقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - راه سازی و روسازی راه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com