مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
    مؤسسه حقوقی ندای آزادی مهر پیمانکار حقوقی شهرداری منطقه ۱۲
    حقوق/ نماینده حقوقی

    توضیحات: به عنوان نماینده حقوقی شهرداری منطقه ۱۲ تهران پرونده های حقوقی را پیگیری میکردم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • به سینما در حد نقد فیلم علاقه مند هستم، ورزش فوتبال را انجام میدهم، در گروه فرهنگی خادمین شهدا فدک عضو و عضو هیأت امنا میباشم و مسئول کارگروه فرهنگی این گروه میباشم

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com