مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش عمران /دانشگاه ابا / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3d max - cad -office

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com