مختصری از من

بنده در حوزه های زیر می توانم کار کنم:

آموزش نحوه ی ترجمه ی متون عربی
آموزش دروس منطق و فلسفه
آموزش نحوه ی کار با برنامه های نور
راهنمایی جهت پایان نامه نویسی

آماده جهت همکاری با دانشگاه الهیات و علوم قرآنی و همینطور در حوزه و موسسات.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم دینی و قرآنی
  گرایش علوم دینی /دانشگاه حوزه علمیه قم / معدل 17

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بنده خیلی مشتاقم در تدریس زبان عربی و همچنین آموزش ترجمه ی زبان عربی به مرکز دانشگاه رفته و آنجا تدریس و یا آموزش بدهم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت

دانش تخصصی

 • علوم دینی و قرآنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح 2 حوزه علمیه قم
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم دینی و قرآنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح 2 حوزه علمیه قم
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com