مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی سجاد مشهد / معدل 16
https://.com