مختصری از من

تیپ شخصیتی : ESTJ
مسئولیت پذیر و متعهد
علاقمند به کار تیمی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه تهران / معدل 18.6
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تهران / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  بانک ملی ایران
  مالی و حسابداری/ کارشناس امور سپرده گذاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پروژه برنامه ریزی استراتژیک صنعتی شرکت مدیریت برق قم

پروژه ها

 • 1394
  برنامه ریزی استراتژیک شرکت مدیریت برق قم
  کارشناس برنامه ریزی استراتژیک

  توضیحات: تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان با استفاده از ماتریس SWOT
  تجزیه و تحلیل رقبا با استفاده از ماتریس CPM
  تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان با استفاده از روشهای IFE و EFE
  تهیه گزارش و ارانه راهبرد استراتژیک جهت رشد و بهبود سازمان

 • 1393
  بررسی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر ارتباط با مشتریان در بانک ملی ایران
  کارشناس crm

  توضیحات: تجزیه و تحلیل فرآیندهای موثر بر مدیریت ارتباط با مشتریان در نرم افزار crm
  بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت اراتباط با مشتریان
  بررسی نحوه ارتباط نیروهای صف بانک با مشتریان
  ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان در روابط عمومی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی
 • عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با crm و مدیریت ارتباط با مشتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مباحث مدیریت استراتژیک صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مباحث مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی سازمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تجزیه و تحلیل اطلاعات با SPSS و روشهای تصمیم گیری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت کسب و کار و آشنایی با BPMN
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت یاس ارغوانی

ابزار و نرم افزار

 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Qlick Veiw
  40% Complete
  عنوان مدرک: شرکت یاس ارغوانی
 • Bizaji
  40% Complete
  عنوان مدرک: یاس ارغوانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با crm و مدیریت ارتباط با مشتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مباحث مدیریت استراتژیک صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مباحث مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی سازمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تجزیه و تحلیل اطلاعات با SPSS و روشهای تصمیم گیری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت کسب و کار و آشنایی با BPMN
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت یاس ارغوانی
https://.com