مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1373
  فوق دیپلم فوق دیپلم ماشین افزار
  گرایش نقشه کشی صنعتی حرفه ای /دانشگاه مرکز آموزش وتحقیق کروه ماشین سازی تبریز / معدل 14

دانش تخصصی

 • طراحی و نقشه کشی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ماشین افزارونقشه کشی صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته کامپیوتر/کتیا/مکانیکال/سه بعدی وصلب/فاکس پرو/اکسل/وورد/
  80% Complete
  عنوان مدرک: ماشین افزار
دانش تخصصی
 • طراحی و نقشه کشی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ماشین افزارونقشه کشی صنعتی
https://.com