مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش کارشناسی عمومی، ارشد تربیتی /دانشگاه علامه طباطبائی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خانه بازی و آموزش
  مربی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهاو محیط های آمورشی و فرهنگی رو دوست دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com