مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  صفا نیرو سپاهان
  مسئول دفتر/ مسئول دبیرخانه
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  سمبل شیمی
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارمند بازرگانی_کارشناس خرید
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  آریانا تابنده جم
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com