مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1388
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  /دانشگاه ازاد اسلامي واحد جنوب تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۷
  شركت ساختماني جهان كوثر
  مسئول دفتر/ كارمند دفتر فني

  توضیحات: مسول دفتر فني و خبرنامه شركت و در كنترل پروژه اطلاعات پروژه ها را وارد ميكردم و مسول ايزو شركت و تنخواه دفتر فني

 • فروردین ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۶
  شركت ساختماني تابليه
  كارشناس دفتر فني

  توضیحات: در امور مناقصات و جمع اوري اسناد و هماهنگيهاي لازم مدير امور قردادها با ساير مسوولين

https://.com