مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش ايمني و صنعت /دانشگاه آزاد شيراز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شركت نوآوران صنعت برق NSB
  كارشناس بازرگاني خارجي

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی و مذاكرات خارجي نحوه خريد خارجي وثبت و سفارش كالا آشناي با انواع پرداختهاي بين المل بازرسي قبل ازحمل واستاندارها، امور گمركي و قوانين اينكوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصي بازرگاني بين الملل موسسه مديريت صنعتي صنعتي

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL2 موسسه ديباگران
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم كانون زبان فاخر تحت نظر وزارت علوم
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی و مذاكرات خارجي نحوه خريد خارجي وثبت و سفارش كالا آشناي با انواع پرداختهاي بين المل بازرسي قبل ازحمل واستاندارها، امور گمركي و قوانين اينكوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصي بازرگاني بين الملل موسسه مديريت صنعتي صنعتي
https://.com