مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
  گرایش مهندسی تکنولوژی نقشه برداری /دانشگاه آزاد واحد تاکستان / معدل 15.92

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  برداشت نگار آسیا
  کارمند

  توضیحات: انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری)

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  نقشه نگار مبنا
  کارمند

  توضیحات: انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری)

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه نور
  کارمند

  توضیحات: انجام نقشه برداری و امور دفتری (انجام امور مربوط به اینترنت وبایگانی و دفتری )

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  فعالیت های آموزشی (تدریس خصوصی )

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com