مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1393
    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
    گرایش تحول /دانشگاه ازاد بناب / معدل 19
https://.com