مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهنسی شیمی
  گرایش پدیده های انتقال /دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 16
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 15

پروژه ها

 • 1395
  بهبود خواص مکانیکی پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز از طریق نانوکامپوزیت پلی استایرن/ خاک رس
  همکار

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی حضور در کلاس به مدت 32 ساعت
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com