مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم رياضي محض
  گرایش محض /دانشگاه پيام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  فراورده های چوبی کاظمی
  مالی و حسابداری/ انبار داری و فروش

پروژه ها

 • 1396
  صنعت سنگ تراش
  كارمند اداري

  توضیحات: ٤سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com