مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس کنکور کارشناسی در آموزشگاه علوی تدریس خصوصی دروس کنکور کارشناسی و دروس پایه ی مهندسی برق تدریس میکروکنترلر avr

دانش تخصصی

 • میکروکنترلر AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی بسیاری از رایج ترین ماژول های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدنویسی به زبان vhdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدنویسی به زبان #c
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • لحیم کاری و منتاژ مدارات چاپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع تغذیه ی سوئیچینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Psim(شبیه سازی مدارهای الکترونیک قدرت)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice(شبیه سازی مدارهای الکترونیک آنالوگ)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیل در کانون زبان ایران تا لول high intermediate
دانش تخصصی
 • میکروکنترلر AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی برد مدار چاپی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک آنالوگ و دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه اندازی بسیاری از رایج ترین ماژول های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدنویسی به زبان vhdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدنویسی به زبان #c
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • لحیم کاری و منتاژ مدارات چاپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع تغذیه ی سوئیچینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com