مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تجارت گستران کاسپین
  مالی و حسابداری/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com