مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی و کاربردی دزفول
  • 1383 تا 1385
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه سما واحد دزفول / معدل 13.65
https://.com