مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی نقشه کشی صنعتی
    /دانشگاه دانشکده دکتر شریعتی

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار کتیا
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com