مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مهندسی ژئوتکنیک /دانشگاه آزاد بین المللی جلفا / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  مساکن مهر و بیمارستان
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرا و دفتر فنی

  توضیحات: مسئول اجرا در مسکن مهر خوی و بیمارستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ETABS &SAFE &AUTOCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران شعبه تبریز

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com