مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی
  گرایش مدیریت ورزشی /دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  1.ثبت مقاله در نشریه بین المللی (Biology, pharmacy and allied sciences (IJBPAS 2.ثبت مقاله در سومین همایش ملی تربیت بدنی با عنوان الگوهای مناسب تصمیم گیری در شرایط بحرانی سازمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیارهANP

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com