مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی برق
    گرایش کنترل ابزار دقیق /دانشگاه فراز صنعت آیریا
https://.com