مختصری از من

دارد
دارد

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  دکتری پزشکی
  گرایش دارد /دانشگاه اهواز
 • 1383 تا هم اکنون
  دکتری پزشکی
  گرایش دارد /دانشگاه اهواز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دارد
  پزشکی درمانی/پرستاری// دکتر پزشک عمومی

  توضیحات: بسیار

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دارد
  پزشکی درمانی/پرستاری// دکتر پزشک عمومی

  توضیحات: بسیار

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دارد
  پزشکی درمانی/پرستاری// دکتر پزشک متخصص

  توضیحات: بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دارد
  پزشکی درمانی/پرستاری// دکتر پزشک متخصص

  توضیحات: بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار
  بسیار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار

افتخارات

 • 1395
  بسیار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دارد
 • دارد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارد

ابزار و نرم افزار

 • کاربر پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارد

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارد
دانش تخصصی
 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارد
https://.com