مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش نانو /دانشگاه خوارزمی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت جستجوگران نوین سپاهان
  مدیریت بازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت اشکان پلاستیک سبز
  مدیریت بازرگانی خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه 2 مقاله پژوهشی در هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران - دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • 1392
  ارائه یک مقاله پژوهشی در بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران - دانشگاه ایلام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد های دانشگاهی مربوطه
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کارشناسی شیمی-فناوری اطلاعات و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی - نانو

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار گوسین
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد های دانشگاهی مربوطه
 • نرم افزار ویژوال استودیو
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد های دانشگاهی مربوطه

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد های دانشگاهی مربوطه
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کارشناسی شیمی-فناوری اطلاعات و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی - نانو
https://.com