مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1387
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد واحد شهر ری / معدل 12

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  FIDEC
  مهندسی برق/ TI supervisor
 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  mycom
  مهندسی برق/ TI supervisor
 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  porsoo electronic
  مهندسی برق/ Expert PM
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  انرژی اتمی ایران
  مهندسی برق/ coordinator

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • nokia rbs inistalation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • hoawei rbs inistalation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ericsson rbs inistalation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2G & 3G comision & inistalation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • nokia rbs inistalation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • hoawei rbs inistalation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ericsson rbs inistalation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 2G & 3G comision & inistalation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com