مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامشهر / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شهر چرم
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مبتکران فن آوران مهام
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: اولین تولید کننده خطوط تولید باطری به صورت انحصاری در داخل کشور ( خط تولید صباباطری )

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صنعت چرم همایون
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پیشګامان هیدرو آسانبر ایمن
  مالی و حسابداری/ مړیر مالی

  توضیحات: مدیریت مالی و کنترل حسابها و تنظیم دفاتر قانونی و کلیه اموړ مالیاتی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نوآوران صنعت صادق
  مالی و حسابداری/ مشاور مالیاتی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  هلدینګ ایلیاکو
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نولیدی و بازرګانی شهر چرم نوین
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور آرمه آرا
  مالی و حسابداری/ مشاور مالیاتی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مرکز پژوهشی سازه و زلزله آریا
  مالی و حسابداری/ مشاور مالیاتی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۵
  موسسه مشاوران موفق کاراما
  مالی و حسابداری/ عضو هییت موسس و مدیر اجرایی

  توضیحات: مدیر اجرایی و انجام کلیه امور مالی و مالیاتی و نظاړت و کنترل حسابها - تنطیم اظهارنامه عملکرد سالیانه و اظهارنامه های ارزش افزوده و ګزارشات ماده 169 فصلی - تحریر دفاتر قانونی و دفاعیه و تنطیم لایحه هییت حل اختلاف مالیاتی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دفتر نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ٍآشنایی با ERP جامع تولیدی و بازرګانی برآیند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار پارمیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com