مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مدیریت
    گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com