مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اقتصاد /دانشگاه پیام نور تهران شرق

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  دفتر پیشخوان دولت
  کارمند اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  ارائه پژوهش تحت عنوان بررسی وضعیت اقتصادی سیب در ایران و جهان

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com