مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش گیاهی /دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / معدل 13.5

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com