مختصری از من

به عنوان شخصی که در زمینه مدیریت فروش و مدیریت منابع انسانی فعالیت داشته ام علاقندم تا تخصص خود را با تیم شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی بارز من در این زمینه قدرت بیان خوب و روابط عمومی بالا و توانایی اداره کار تیمی میباشد..در حال حاضر مشغول به کار میباشم اما به دلیل دوری راه تمایل دارم شغل خود را تغییر دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد امار
  گرایش امارریاضی /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت خدمات درمانی اتیه سبز
  مالی و حسابداری/ کارشناس درمان
 • آبان ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۰
  موسسه زبان های خارجی عروج
  منابع انسانی و آموزش/ سوپروایزر

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com