مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش تحول اداری /دانشگاه آزاد واحد ملایر / معدل 16.23

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  اداره کل زندان های همدان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس حمایت مالی

  توضیحات: کارشناس امور عمومی از 1384 تا 1388
  کارشناس اشتغال از 1384 تا ادامه دارد

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • enternet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com