مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه غیر انتفاعی

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com