مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت فراهنگ
  منشی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  روزنامه همشهری
  پذیرش آگهی
 • شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی طه
  مسئول دفتر/ معاون اجرایی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹
  کلینیک مشاوره و روانشناسی بامداد
  منشی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  دفتر وکالت
  منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • رایانه کار درجه 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com