مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1381
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 14.24

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی مسکن ونواحی صنعتی وکارخانه سبک سازه پارس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ حراست.انباردار.تعمیرونگهداری.تکنسین ومدیر تولید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی کسب مقام اول فوتسال شرکتهای منطقه ویژه عسلویه وکسب مقام سومی کارکنان شرکت مهندسی مسکن ونواحی صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ایمنی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک HSR
 • مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
دانش تخصصی
 • ایمنی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک HSR
 • مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
https://.com