مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و ملکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.7

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شطرنج
 • فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RT_PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج ژن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمایشات قند،اورە،چربی خون
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت باکتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انواع آزمایشات خون
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمایش ادرار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رایانە کار درجە 1 و 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RT_PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروفورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج ژن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمایشات قند،اورە،چربی خون
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت باکتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انواع آزمایشات خون
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمایش ادرار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com