مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه تهران مرکز / معدل 13.71

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی وفتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی وفتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com