مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی نقشه برداری
  /دانشگاه دانشکده جغرافیایی ارتش / معدل 15.54

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور فربر
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح مسیر
 • آذر ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۸
  مهندسین مشاور نقش آرا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارتوگراف
 • آذر ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۸۲
  مهندسین مشاور نقش ترسیم میلاد
  مهندسی عمران/ معماری/ کارتوگراف

پروژه ها

 • 1395
  طراحی خط دوم محور راه آهن قزوین-زنجان
  طراح
 • 1390
  تهیه پلان و پروفیل خط لوله گاز تهران به شازند
  مدیر کاتوگرافی
 • 1383
  تهیه نقشه های توپوگرافی
  مدیر کاتوگرافی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارتوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس نقشه برداری
 • طراح مسیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Csdp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارتوگرافی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس نقشه برداری
 • طراح مسیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com