مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد ساری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Revit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Revit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com